Najbliższe wydarzenie:


Realizowane działania

Program EDUKACJA


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego realizuje Projekt Mobilność w Szkolnictwie Wyższym (komponent II) w okresie: 01.07.2020-30.09.2022 poprzez następujące działania:

Mobilność studentów – studenci I, II i III stopnia:
  • wyjazdy polskich studentów do uczelni Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar/Lillehammer, Norwegia: 3 mobilności
  • przyjazdy studentów z Inland Norway University of Applied Sciences: 2 mobilności
na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

Mobilność pracowników uczelni:
  • mobilność pracowników UKW do Inland Norway University of Applied Sciences w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na okres 5 dni, w czasie których należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni partnerskiej lub mobilność pracowników w celu realizacji wizyt typu "job shadowing", udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres 5 dni: 2 mobilności
  • mobilność pracowników Inland Norway University of Applied Sciences do UKW w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na okres 5 dni, w czasie których należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni goszczącej lub mobilność pracowników w celu realizacji wizyt typu "job shadowing", udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres 5 dni:3 mobilności


    • Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.