Najbliższe wydarzenie:

2020.10.30
termin aplikowania Erasmus+

KA 107 2017

ERASMUS+ KA 107 (kraje partnerskie)
Złożony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej wniosek o realizację mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi w roku akademickim 2017/18 uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania.
Projekt przewiduje współpracę w zakresie mobilności pracowników i studentów z następującymi krajami: Białorusią, Kazachstanem, Kirgistanem, Rosją i Ukrainą.
W latach 2017-2018 z programu skorzysta:
2 studentów i 6 pracowników UKW
oraz
5 studentów i 10 pracowników z uczelni partnerskich.

Mobilności pomiędzy uczelniami w krajach partnerskich odbywaja się na tych samych zasadach i w oparciu o te same dokumenty co wyjazdy do uczelni zlokalizowanych w krajach programu.