Najbliższe wydarzenie:


Kontakt

ERASMUS+

Kontakt


Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

dr Katarzyna Chmielewska
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
e-mail: kasiach@ukw.edu.pl
mgr Joanna Kalka - studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ - erasmus@ukw.edu.pl
mgr Aleksandra Koperska-Kowalczyk - studenci i pracownicy przyjeżdżający na UKW w ramach programu Erasmus+, wyjazdy pracowników UKW w ramach programu Erasmus+, ESN - akoperska@ukw.edu.pl
mgr Aniela Bekier-Jasińska - umowy międzyinstytucjonalne - aniela@ukw.edu.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Biuro czynne od pon-pt w godzinach: 7.15-15.15
tel.: 523419108
e-mail:  erasmus@ukw.edu.pl

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS+:
Wydział Edukacji Muzycznej:dr Adam Skrętny
Wydział Inżynierii Mechanicznej: dr Krzysztof Tyburek, krzysiekkt@ukw.edu.pl
Wydział Pedagogiki: dr Monika Lewicka
Wydział Językoznawstwa -
filologia polska: dr Monika Pelplińska
germanistyka: mgr Paulina
filologia angielska oraz lingwistyki z językiem angielskim:
mgr Edyta Wood
filologia rosyjska oraz lingwistyki z językiem rosyjskim:
mgr Andrzej Silwanowicz
lingwistyki z językiem niemieckim: mgr Hanna Gruszczyńska
lingwistyka angielsko-arabska: mgr Magdalena Al-Sayadi
lingwistyka rosyjsko-chińska: mgr Anna Sroka-Grądziel
Wydział Historyczny: dr Waldemar Hanasz oraz dr Katarzyna Grysińska
Wydział Literaturoznawstwa: Prof. Karl Wood
Wydział Psychologii: dr Aleksandra Błachnio
Wydział Nauk o Polityce i Administracji: dr Izabela Kapsa
Instytut Geografii: dr Hanna Michniewicz hanka@
Instytut Kultury Fizycznej: dr Bartłomiej Niespodziński
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów : dr Joanna Janiszewska, joannaja@ukw.edu.pl
Instytut Matematyki: dr Piotr Sworowski
Instytut Filozofii : dr hab. Jarosław Jakubowski, j.jakub@ukw.edu.pl
Instytut Inżynierii Materiałowej: dr. inż. Mariusz Winiecki, winiecki@ukw.edu.pl
Instytut Prawa i Ekonomii: dr Adam Jakuszewicz
Instytut Fizyki: dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni
Instytut Nauk o Kulturze: dr hab. Daria Mazur, prof. uczelni
Instytut Informatyki: dr Krzysztof Tyburek, krzysiekkt@ukw.edu.pl