Najbliższe wydarzenie:


Kursy językowe Erasmusa EILC

ERASMUS+  » Dla studentów

Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym.

Czas trwania kursu: od 2 do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin zajęć.

Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa:
Belgia (j. niderlandzki), Bułgaria (j. bułgarski), Chorwacja (j. chorwacki), Cypr (j. grecki), Czechy (j. czeski), Dania (j. duński), Estonia (j. estoński), Finlandia (j. fiński i szwedzki), Grecja (j. grecki), Hiszpania – 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki), Holandia (j. niderlandzki), Islandia (j. islandzki), Litwa (j. litewski), Łotwa (j. łotewski), Norwegia (j. norweski), Polska (j. polski), Portugalia (j. portugalski), Rumunia (j. rumuński), Słowacja (j. słowacki), Słowenia (j. słoweński), Szwajcaria (j. włoski), Szwecja (j. szwedzki), Turcja (j. turecki), Węgry (j. węgierski), Włochy (j. włoski).

Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania.

Nabór kandydatów prowadzą bezpośrednio instytucje organizujące kursy, a w niektórych krajach docelowych - Agencje Narodowe Erasmusa.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników
Organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich.

Opłaty
Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

Formularz zgłoszeniowy studenta Erasmusa
Szczegółowe informacje o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) w Europie oraz wykaz organizatorów w poszczególnych krajach wraz z ich danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Terminy kursów
Każdego roku kursy organizowane są przed rozpoczęciem semestru zimowego czyli w miesiącach letnich (lipiec - wrzesień), a w niektórych krajach również przed rozpoczęciem semestru letniego w styczniu - lutym.

Terminy nadsyłania zgłoszeń studentów przez ich macierzyste uczelnie do organizatorów kursów - rok 2012/13:

  • do 1 czerwca 2012 r. - na kursy odbywające się latem 2012 r.
  • do 31 października 2012 r. - na kursy odbywające się w styczniu-lutym 2013 r.


Dla studentów:
Przydatne linki ♦ Wyjazdy na studia ♦ INCOMING STUDENT APPLICATION FORM ♦ Kursy językowe Erasmusa EILC ♦ Program Buddy/Mentor ♦ Student Guidebook (Studying and training abroad) ♦ Program PO WER ♦ PRAXIS - wyszukaj praktyki ♦