Najbliższe wydarzenie:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - studia i praktyka

ERASMUS+  » Dla studentów

Formularz wypełniony, wydrukowany i zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus należy dostarczyć do:

Biura Współpracy Międzynarodowej,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, blok B, pok. 161, I piętro.


Terminy przyjmowania zgłoszeń w rekrutacji na rok akademicki 2017/18
- na studia od 10.02.2017 do 10.03 2017
- na praktyki od 10.02.2017 do 30.04.2017
rok akademicki
(wyjazdu na stypendium)
Dane osobowe
imię/imiona
nazwisko
data urodzenia wybierz datę urodzenia
miejsce urodzenia
PESEL
seria i numer dowodu/paszportu
telefon kontaktowy/komórkowy
adres e-mail
Adres zameldowania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres zameldowania)
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
 
rodzaj wyjazdu
wydział
kierunek i specjalność studiów
poziom studiów
forma studiów
aktualny rok studiów
średnia z toku studiów
obecnie otrzymuję stypendium socjalne
znajomość języków obcych
(użyj CTRL, aby zaznaczyć więcej opcji)
znajomość innych języków
(niż wymienione powyżej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(pełna nazwa w wersji oryginalnej lub angielskiej)
okres pobytu
uczestniczyłem/am w programie Erasmus (np. LLP)
udział w projektach/programach
międzynarodowych - wymień

(w tym pomoc przy organizacji
pobytu zagranicznych studentów
programu Erasmus na UKW,
tzw. BUDDY PROGRAMME)
działalność na rzecz
uczelni - wymień
inne osiągnięcia - wymień
Dla studentów:
Przydatne linki ♦ Wyjazdy na praktykę ♦ Wyjazdy na studia ♦ INCOMING STUDENT APPLICATION FORM ♦ Ogólne zasady wymiany studentów ♦ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - studia i praktyka ♦ Kursy językowe Erasmusa EILC ♦ Program Buddy/Mentor ♦ Student Guidebook (Studying and training abroad) ♦ Program PO WER ♦ PRAXIS - wyszukaj praktyki ♦