Najbliższe wydarzenie:


Konkurs Prorektora 2012/13

Varia » Inicjatywy Prorektora

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek ogłasza konkurs dla pracowników naukowych w roku akademickim 2012/13 na opracowanie projektu międzynarodowego realizowanego w ramach umowy międzyuczelnianej, listu intencyjnego lub umowy konsorcjum projektowego lub mającego na celu pozyskanie nowych partnerów dla Uczelni.
  1. Projekt wymaga uzgodnienia z uczelnią partnerską/konsorcjum projektowym następujących zagadnień:
 • czas trwania projektu,
 • charakter współpracy,
 • tematyka,
 • przewidywane rezultaty,
 • harmonogram działań,
 • kosztorys.
  2. Zakres działań:
 • opracowanie wniosku do projektu międzynarodowego (m.in. 7 Program Ramowy, Leonardo da Vinci, program CEEPUS, kurs intensywny w ramach LLP, Erasmus Mundus itp.),
 • organizacja wspólnego seminarium/warsztatów/konferencji,
 • wydanie wspólnej publikacji/opracowania/broszury,
 • inne formy współpracy międzynarodowej.

Dofinansowanie ze strony Prorektora może wynieść do 5 tys. PLN. Projekt wymaga akceptacji merytorycznej dyrektora instytutu/kierownika katedry oraz dziekana właściwego wydziału.

  Harmonogram działań:
 • 8 listopada 2012 – termin przygotowania zgłoszeń,
 • 12 listopada 2012 – termin rozstrzygnięcia konkursu,
 • 30 września 2013 – ostateczny termin rozliczenia finansowego i merytorycznego.
Kontakt: Aniela Bekier Jasińska kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UKW aniela@ukw.edu.pl
formularz_konkursowy_2012.doc (76.50 kB)
konkurs_Prorektora2012.doc (6,641.50 kB)


Inicjatywy Prorektora:
Rozstrzygnięcie konkursu Prorektora ♦ Wszechnica Uniwersytecka ♦ Kurs języka angielskiego dla pracowników naukowych i doktorantów ♦ Konkurs Prorektora na realizację umów międzyuczelnianych ♦ konkurs Prorektora 2010 - wyniki konkursu ♦ Konkurs Prorektora 2012/13 ♦