Najbliższe wydarzenie:


Konkurs Prorektora na realizację umów międzyuczelnianych

Varia » Inicjatywy Prorektora

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski ogłasza konkurs dla pracowników naukowych w roku akademickim 2010/11 na opracowanie projektu realizowanego w ramach umowy o współpracy miedzyuczelnianej na poziomie międzynarodowym.

  1. Projekt wymaga uzgodnienia z uczelnią partnerską następujących zagadnień:
 • czas trwania projektu,
 • charakter współpracy,
 • tematyka,
 • przewidywane rezultaty,
 • harmonogram działań,
 • kosztorys.
  2. Zakres działań:
 • opracowanie wniosku do projektu międzynarodowego (m.in. 7 Program Ramowy, Leonardo da Vinci, program CEEPUS, kurs intensywny w ramach LLP, itp.),
 • organizacja wspólnego seminarium/warsztatów/konferencji,
 • wydanie wspólnej publikacji/opracowania/broszury,
 • inne formy współpracy międzynarodowej.

Dofinansowanie ze strony Prorektora może wynieść do 5 tys. PLN. Projekt wymaga akceptacji merytorycznej dyrektora instytutu/kierownika katedry oraz dziekana właściwego wydziału.