Najbliższe wydarzenie:


2009 - Litwa

Varia » Integracyjne Dni Studentów Europy

Integracyjne Dni Studentów Europy to projekt przygotowany przez studentów Instytutu Geografii oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem projektu jest integracja środowisk studenckich reprezentujących różne narodowości i kultury w Europie pt. "Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur"- to hasło Komisji Europejskiej, propagującej idee wzajemnego poznawania i poszanowania odrębności dziedzictwa kulturowego Europy.

Projekt umożliwia studentom wzajemne poznawanie kultur europejskich, osiągnięć regionów europejskich, wymianę doświadczeń w budowaniu wspólnej Europy, oraz udział w programie wymiany studenckiej Erasmus.

Podczas pobytu grupy studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach od 29.05 do 4.06.2009 roku w Wilnie i rejonie Wileńskim, zaprezentowane zostało dziedzictwo kulturowe regionu kujawsko-pomorskiego oraz jego europejskie osiągnięcia. Studenci poznali Wilno oraz kulturę rejonu Wileńskiego, spotkali się również z Polonią oraz z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły im. ks. prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Podczas spotkań na Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana Batorego oraz Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzone były rozmowy o wzajemnej wymianie studenckiej i współpracy we wspólnych projektach europejskich.

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie grupa z Bydgoszczy zaprezentowała wystawę fotograficzną Słowiańskie Dziedzictwo Kulturowe.

Koordynator projektu: dr Maria Dombrowicz (Instytut Geografii UKW)

IDSE 2009 - 1Uniwersytet Stefana Batorego2IDSE 2009 - 4Prezentacja
Prezentacja regionuStudenciIDSE 2009 - 8IDSE 2009 - 9
Szkola w MejszagoleUniwersytet Stefana BatoregoIDSE 2009 - 12IDSE 2009 - 13
IDSE 2009 - 14IDSE 2009 - 15Przyszli studenciSamorzad
Wilenski Uniwersytet PedagogicznyIDSE 2009 - 19IDSE 2009 - 25Wilenski Uniwersytet Pedagogiczny2
plakat-dni_integracyjne.doc (556.00 kB)
Plakat - IDSE 2009


Integracyjne Dni Studentów Europy:
2008 - Bydgoszcz ♦ 2009 - Litwa ♦ 2010 - Słowacja ♦ 2011 - Włochy ♦ 2012 - Irlandia ♦ 2013 - Mannheim ♦ 2014 - Warna ♦ 2015 - Granada ♦ 2016 - Patras ♦