Najbliższe wydarzenie:


Stypendia francuskie

Biuro » Fundacje stypendialne

3)Ambasada Francji – Stypendia francuskie

www.ambafrance-pl.org

Dział Kulturalny Ambasady Francji, którym kieruje radca, pan Gilles Carasso ,zajmuje się promowaniem wymiany i współpracy pomiędzy Polską i Francją w sferach kulturalnej, językowej, edukacyjnej, technicznej, uniwersyteckiej i naukowej.

Oferta stypendialna:

 • BGF Master 2-gi rok -stypendia te przeznaczone są dla polskich studentów którzy chcieliby odbyć studia uzupełniające na poziomie Master 2, na ostatnim roku Politechniki lub Master specjalistyczny; dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiow artystycznych
 • BGF Doktorat Cotutelle -dla młodych pracowników naukowych, którzy zdecydowali się podjąć studia doktoranckie pod opieką dwóch promotorów - polskiego i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz medycyny.
 • BGF Pobyt badawczy -dla osób posiadających już dorobek naukowy (po doktoracie), i chciałyby kontynuować badania we Francji. Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz medycyny
 • BGF Studia artystyczne -dla studentów, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).
 • BGF Program Copernic -dla młodych absolwentów (Bac + 5) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników.
 • Stypendia współfinansowane Crédit Agricole/MAEE; program na rok akademicki 2011/2012 jest przeznaczony dla studentów z Grecji, Hong Kongu (Chiny), Włoch, Japonii, Polski, Serbii i Singapuru, będących w trakcie studiów w swoim kraju.
 • Kontakt

  Dział ds. współpracy kulturalnej
  Ambasada Francji
  ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa
  Telefon : +48 (22) 529 30 00, Faks : + 48 (22) 529 30 01
  E-mail: culturel@ambafrance-pl.org


  Fundacje stypendialne:
  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦