Najbliższe wydarzenie:


Erasmus+ dla pracowników

Biuro » Aktualności

W związku z niewyczerpaniem dostępnych środków Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza kolejną rekrutację uzupełniającą na wyjazdy dla pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22 (termin realizacji: do 30 września 2022), tym razem na mobilności:

- dydaktyczne (8 godzin zajęć, maks. 5 dni roboczych)
- dydaktyczno-szkoleniowe (4 godziny zajęć dydaktycznych i część szkoleniowa, maks. 5 dni roboczych)
- szkoleniowe (maks. 5 dni roboczych)

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej do 1 lipca br. Szczegółowe zasady dot. realizacji mobilności dostępne są w zakładce Erasmus+ > Dla pracowników.

Wymagane dokumenty w przypadku wyjazdu szkoleniowego:
- formularz zgłoszeniowy na szkolenie (form_traing_2021.22_2nd_call)
- mobility agreement (KA103_StaffMobilityAgreement_training)

Wymagane dokumenty w przypadku wyjazdu dydaktycznego lub dydaktyczno-szkoleniowego:
- formularz zgłoszeniowy (form_teaching_2021.22_3rd_call)
- mobility agreement (KA103_StaffMobilityAgreement_teaching)


Informacji udziela Aleksandra Koperska-Kowalczyk, akoperska@ukw.edu.pl, tel.: 52 3419 123.

Zachęcamy do zgłaszania się!