Najbliższe wydarzenie:


Praktyki nauczycielskie w Norwegii

Biuro » Aktualności
Inland Norway University of Applied Sciences w Hamar (Norwegia) oraz Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW w Bydgoszczy zapraszają studentów studiów I i II stopnia
 • specjalności nauczycielskiej
 • lub
 • kierunku pedagogika wczesnoszkolna
 • lub
 • studentów lub absolwentów kierunków: filologia angielska, lingwistyka stosowana z językiem angielskim, biologia, matematyka, fizyka, historia, geografia – posiadających PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

do udziału w projekcie międzynarodowym:

Multicultural Practicum Groups and Internationalisation of Teacher Education


Forma uczestnictwa:
wspólna praktyka ze studentami INN w szkole podstawowej w Hamar (Norwegia).

Termin:
od 31.01.2022-25.02.2022 (4 tygodnie)

Korzyści:
 • certyfikat potwierdzający udział w międzynarodowym projekcie,
 • rozwój kompetencji międzykulturowych,
 • rozwój umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć w wielokulturowym zespole uczniów,
 • poznanie strategii współpracy z wielokulturowym zespołem uczniów.

Lider projektu zapewnia:
 • stypendium - ok. 6.000 zł na zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • zakup biletów lotniczych i dojazdu do Hamar,
 • udział w warsztatach przygotowujących do udziału w praktyce,
 • pomoc w organizacji zakwaterowania.

Warunki/Kryteria udziału: Student aplikujący o miejsce na praktyce powinien być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/magistra na UKW, o:
 • specjalności nauczycielskiej
 • lub
 • na kierunku pedagogika wczesnoszkolna
 • lub
  posiadać przygotowanie pedagogiczne i być studentem bądź absolwentem kierunków: filologia angielska, lingwistyka stosowana z językiem angielskim, biologia, matematyka, fizyka, historia, geografia.
 • Powinien być (w momencie wyjazdu) studentem, co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.
 • Powinien posiadać dobrą średnią ocen z całego toku studiów (nie mniej niż 3.0).
 • Powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 (potwierdzoną certyfikatem).
 • W przypadku jego braku znajomość języka angielskiego zostanie zweryfikowana przez komisję podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego nie dotyczy studentów filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej z językiem angielskim.

TERMINY
Formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej w terminie do 3 grudnia 2021 roku.
Formularz dostępny jest na stronie: Kultura Edukacji oraz do pobrania poniżej.

KONTAKT
Studentów zainteresowanych wyjazdem zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego:
mgr Aniela Bekier-Jasińska
Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Chodkiewicza 30, pok. 161
tel.: 52 34 19 107
e-mail: aniela@ukw.edu.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


Zasady_rekrutacji_Praktyka_Norwegia_2022.docx (69.24 kB)
formularz_praktyka_2022.docx (42.30 kB)