Najbliższe wydarzenie:


Program EDUKACJA dla pracowników

Biuro » Aktualności
Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy pracowników UKW do uczelni Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar/Lillehammer, Norwegia, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarach: biotechnologia, politologia, psychologia, wychowanie fizyczne, turystyka, pedagogika, humanistyka 2.0. w ramach programu EDUKACJA


Stypendium dla pracowników UKW obejmuje:
- ryczałt na koszty utrzymania w wysokości 1.250 EUR (5 dni dni roboczych + 2 dni podróży)
- ryczałt na koszty podróży w wysokości 275 EUR

Dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy zatwierdzony przez przełożonego
- Staff Mobility Agreement podpisany przez kandydata
należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej w okresie: 18.10.2021-05.11.2021.

Ogłoszenie o naborze wniosków, Zasady szczegółowe realizacji wyjazdów, formularz zgłoszeniowy oraz Staff Mobility Agreement znajdują się na stronie: program Edukacja

Informacji udziela:
Joanna Kalka
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Chodkiewicza 30, pok. 161
tel. 52 34 19 113
erasmus@ukw.edu.pl