Najbliższe wydarzenie:


Erasmus+ dla pracowników w 2021/22

Biuro » Aktualności
Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza:

- nabór na wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2021/22;
- nabór na przyjazdy dydaktyczne pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w ramach programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2021/22.

Zasady realizacji wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: www.bwm.ukw.edu.pl, w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.

Oferta Programu:
- wyjazdy do 5 dni;
- wyjazdy dydaktyczne z wymogiem realizacji min. 8 godzin zajęć;
- wyjazdy łączone ( min. 4 godzin zajęć dydaktycznych + część szkoleniowa dotycząca metodyki nauczania);
- wyjazdy szkoleniowe podnoszące kompetencje zawodowe;
- przyjazdy dydaktyczne pracowników zagranicznych przedsiębiorstw (min. 1 dzień i 8 godz. zajęć)
- stypendium na koszty utrzymania;
- ryczałt na koszty podróży;

Przy wypełnianiu dokumentu o nazwie Mobility agreement uprzejmie prosimy o:
- zapoznanie się z zasadami wyjazdów;
- skorzystanie z aktualnych formularzy;
- zwrócenie uwagi na poprawną edycję dokumentu oraz poprawność językową (formularz w j. angielskim);
- skorzystanie z informacji zawartych w przypisach;
- udzielenie wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania. Oprócz głównego (dydaktyka czy szkolenie), należy podać dodatkowe cele mobilności. W punkcie 'dodatkowe korzyści w kontekście internacjonalizacji i modernizacji' należy opisać perspektywę zarówno instytucji wysyłającej i przyjmującej. W punkcie 'oczekiwane rezultaty i wpływ mobilności' należy uwzględnić perspektywę beneficjenta, obu instytucji oraz studentów-odbiorców programu (STA).

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy do 30 września 2021 r.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Koperska-Kowalczyk, email: akoperska@ukw.edu.pl lub tel. 523419108 lub 523419123

Serdecznie zachęcamy do aplikowania!
Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej