Najbliższe wydarzenie:


Rekrutacja do programu Erasmus+ 2021/22

Biuro » Aktualności
Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22.

W rekrutacji mogą wziąć udział również studenci ostatnich roczników i wyjechać po obronie (jako absolwenci).

Formularz zgłoszeniowy wraz zaświadczeniem o średniej ocen z toku studiów należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej do 30 czerwca 2021 r.
Więcej informacji w Biurze Współpracy Międzynarodowej: ul. Chodkiewicza 30, pok. 161; tel. 52 34 19 113
praktyki_ERASMUS.pptx (5,346.09 kB)