Najbliższe wydarzenie:


Nominacja do nagrody EDUinspiracje

Biuro » Aktualności
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został nominowany w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu pt. Mobilność studentów i pracowników w Programie Erasmus+ Akcja 1.

Nominacji kandydatów dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty były oceniane według kryteriów, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz sukcesem z innymi. Konkurs EDUinspiracje jest realizowany pod hasłem: „Działam Upowszechniam, Inspiruje”. Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii.