Najbliższe wydarzenie:


Praca Biura w okresie 14 kwietnia do 17 maja 2020

Biuro » Aktualności

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje:

 • Od 14 kwietnia 2020 r. do 17 maja 2020 r. (z możliwością przedłużenia) obowiązuje praca zdalna.
 • W godzinach 9:00-13:00 pełniony jest dyżur pracownika BWM w natępujących dniach
  wtorek 14.04
  środa 15.04
  czwartek 16.04
  piątek 17.04
  wtorek 21.04
  środa 22.04
  czwartek 23.04
  poniedziałek 27.04
  wtorek 28.04
  środa 29.04
  wtorek 5.05
  środa 6.05
  czwartek 7.05
  wtorek 12.05
  środa 13.05
  czwartek 14.05
 • Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 • Dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF).

  W Domu Studenta nr 1 podtrzymuje się zakaz odwiedzin oraz ustala się godziny wejść i wyjść od 7.00 do godz. 22.00.