Najbliższe wydarzenie:


Program im. Iwanowskiej

Biuro » Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów chcących wyjechać na staż do zagranicznego ośrodka do składania wniosków w programie im. Iwanowskiej.

Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską w zakresie dowolnej dziedziny nauki oraz sztuki.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • odbycie w zagranicznym ośrodku goszczącym części kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;
 • prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 • pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;
 • zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.
 • Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA na stronie: nawa.gov.pl.

  Osoba do kontaktu:

  Piotr Serafin, Pion Programów dla Naukowców, e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl tel.: 22 390 35 46