Najbliższe wydarzenie:


Stypendia Fulbrighta

Biuro » Aktualności

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła nabór do jednego z najbardziej prestiżowych stypendiów na świecie: Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla pracowników naukowych z doktoratem.

Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, w placówkach badawczych oraz w niektórych instytucjach rządowych.

O stypendium mogą ubiegać się osoby znające doskonale język angielski, które posiadają co najmniej stopień doktora. Naukowcy z tytułem doktora habilitowanego lub profesora mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami.

Czas trwania stypendium może wynosić od czterech do dziewięciu miesięcy.

Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora i dostęp do zaplecza naukowego instytucji goszczącej (w tym bibliotek i laboratoriów). Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin nauki z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Szczegóły dostępne są na stronie: fulbright.edu.pl/senior-award.

Na pytania dotyczące stypendium, wymagań oraz samego procesu aplikacji odpowiada Sebastian Smoliński, młodszy specjalista ds. programów: sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl.