Najbliższe wydarzenie:


Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK

Biuro » Praktyki i staże

Firma Berlink ETN GmbH z Niemiec poszukuje studenta do odbycia stażu zawodowego. W ramach stażu osoba ta pełniłaby w siedzibie firmy Berlink obowiązki asystenta Koordynatora Praktyk (tzw. Work Placement Officer), który na co dzień zajmuje się organizacją praktyk zawodowych, seminariów oraz wizyt profesjonalnych. Preferowani są studenci psychologii, socjologii lub doradztwa zawodowego. Kandydat powinien posiadać dobrą znajomość języka niemieckiego i angielskiego, dobrze zarządzać czasem pracy, umiejętnie współpracować z innymi członkami zespołu oraz posiadać wysokie zdolności interpersonalne oraz elastyczność. Staż można rozpocząć już od zaraz. Późniejsze terminy również są możliwe jednak nie później niż od września 2014. Okres stażu od 3 do 6 miesięcy. Informacje o Berlink: BERLINK (Berlin w Niemczech) – www.berlink.euPraktyki i staże:
Praktyki w Kadyks ♦ Oferty praktyk  ♦ Teaching English in Spain ♦ Praga, Ostrawa, Monachium ♦ Parlament Europejski- staże dla tłumaczy ♦ Praktyki w Polish Psychologists’ Association ♦ Placement UK  ♦ Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ♦ Komisja Europejska - Praktyki administracyjne  ♦  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych  ♦ Praktyki w Federalnym Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Berlinie ♦ Praktyka w Berline w QCONS GmbH ♦ Praktyki w DBS Law Limited w Walii ♦ Kara-Bobowski, not for profit social cooperative, Włochy ♦ Global Recruiters of Czech Republic ♦ Global Translators Barcelona, Hiszpania ♦ LEADERBROCKSPORTS Walencja ♦ Sani Resort the Mediterranean Destination ♦ Badania delfinów butlonosych nad Adriatykiem ♦ Płatne praktyki dla studentów w ALDA ♦ Praktyka w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ♦ Praktyki studenckie w prywatnej stacji radiowej - Malaga, Hiszpania ♦ ESPA UK ♦ Oferta stażu w ramach programu Erasmus. BERLINK ♦ Oferta praktyk na uniwersytecie w Kadyksie ♦ Internship in Estonia ♦ Oferty praktyk dla studentów ♦ Program praktyk studenckich na Malcie ♦ Oferta praktyki w Londynie ♦ praktyki w Hiszpanii ♦ Internship offer FRANCE ♦ Nowe oferty praktyk ♦ Praktyki w Hiszpanii - business, education, hospitality ♦ Nowe oferty praktyki w Hiszpanii ♦ oferty praktyk ♦ Praktyki na Cyprze ♦ Praktyki w Hiszpanii oferta październik ♦ Praktyki na Malcie ♦ Praktyki na Uniwersytecie we Włoszech ♦ Praktyki na Universytecie w Minho (Portugalia) ♦ Praktyki w greckim hotelu ♦ Platforma internetowa pozwalająca na wyszukiwanie ofert praktyk ♦ praktyka w Salonikach ♦ Chorwacja - Nautika Centar Nava ♦ Tallin University of Technology  ♦