Najbliższe wydarzenie:


Program Lane'a Kirklanda-zapraszamy do uczestnictwa

Biuro » Aktualności
Z przyjemnością informujemy, że decyzją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Komisji Fulbrighta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został wybrany do zorganizowania sesji orientacyjno-przygotowawczej dla stypendystów Programu Lane’a Kirklanda.

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym jego celem jest dzielenie się z uczestnikami Programu polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych oraz z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.

Program istnieje od 2000r. Realizatorem pierwszej edycji było Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a uczestnikami stypendyści z Ukrainy studiujący w kilku warszawskich uczelniach. W ramach tegorocznej inicjatywy, w dniach 16-27 września 2009 roku w Bydgoszczy będzie przebywało 53 stypendystów z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Moldawia, Rosja, Ukraina. Zadaniem sesji orientacyjno - przygotowawczej jest wprowadzenie stypendystów w tematykę dotyczącą najnowszej historii Polski, transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej naszego kraju, nauka języka polskiego oraz zapoznanie ze strukturą i z funkcjonowaniem samorządu lokalnego.

Chcąc zapewnić najwyższą jakość proponowanych zajęć Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprosił do udziału w tej inicjatywie Urząd Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje reprezentujące region.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w inauguracji sesji orientacyjno-przygotowawczej która odbędzie się w dniu 17 września 2009 w godz. 9.00-12.00 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (Aula Mikotoksyn).

Program części oficjalnej:

  • powitanie (przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, władz UKW oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy)
  • prezentacja filmu promującego Bydgoszcz i UKW
  • wykład Marka Hoogslaga, Polska w oczach obcokrajowca – doświadczenia Holendra - wykład inauguracyjny

Szczegółowe informacje w Biurze organizacyjnym;
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Tel. (52) 34 19 108
e-mail: bwm@ukw.edu.pl
www.bwm.ukw.edu.pl