Closest event:


No matter whether you would like to enrich yourself with new experiences, gain funds for a new project, feel a full European citizen or just find out how the chestnuts on the Pigalle Place taste, you will find answers to all these questions and many more on our website.

Welcome Week dla studentów Erasmusa+ 2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2018/19

Stypendia rządu szwajcarskiego

Program stypendialny rządu szwajcarskiego przewiduje finansowanie pobytów badawczych, stypendiów dla doktorantów i postdoc (max. 3 lata od obrony doktoratu) oraz studiów doktoranckich dla młodych absolwentów (urodzonych po 31 grudnia 1982) reprezentujących różne dziedziny nauki.