Najbliższe wydarzenie:


Fulbright Senior Award

Biuro » Aktualności

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na realizację własnych projektów naukowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. W tym roku wymóg obligatoryjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla naukowców z tytułem doktora habilitowanego przestał obowiązywać.

Aplikacja do programu składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF:

  • project statement - opis projektu badawczego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • curriculum vitae wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji lub patentów;
  • trzy listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata;
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
  • zaproszenie z instytucji goszczącej.
  • Termin składania wniosków: 10 czerwca 2019.

    Szczegóły na stronie programu: fulbright.edu.pl/senior-award.