Najbliższe wydarzenie:


Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Biuro » Aktualności

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym.

Efektem powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej oraz podniesienie jakości kształcenia.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Uczelnie biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

W ramach projektu można realizować działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami:

  • mobilność łączona studentów (blended mobility) – krótki wyjazd do instytucji partnerskiej w kraju programu (od 5 dni do 2 miesięcy) oraz mobilność wirtualna (korzystanie z wirtualnych form kształcenia);
  • programy (kursy) intensywne (czas trwania dla osób uczących się: od 5 dni do 2 miesięcy, dla prowadzących kursy: od 1 dnia do 2 miesięcy);
  • długoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych (od 2 do 12 miesięcy);
  • krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (od 3 dni do 2 miesięcy).
  • Termin składania wniosków: 21.03.2018 r.

    Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/